Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

NEO ORBIS d.o.o. za trgovinu i usluge
VIII Jazbinski odvojak br 19
10000 Zagreb 
OIB 45109449461

t. ++385 1 2944 447

f. ++385 1 2850 941


Opće odredbe

Tvrtka Neo Orbis d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni neoorbis.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice neoorbis.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice neoorbis.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Neo Orbis d.o.o. te prihvaća da tvrtka Neo Orbis d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Neo Orbis d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Neo Orbis d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Neo Orbis d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka Neo Orbis d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Neo Orbis d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Neo Orbis d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na neoorbis.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Neo Orbis d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE Neo Orbis D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica neoorbis.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Neo Orbis d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Neo Orbis d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Neo Orbis d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Neo Orbis d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici neoorbis.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice neoorbis.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Neo Orbis d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Neo Orbis d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka Neo Orbis d.o.o.   neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Neo Orbis d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Neo Orbis d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Neo Orbis d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Neo Orbis d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Neo Orbis d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka Neo Orbis d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Neo Orbis d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Neo Orbis d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Neo Orbis d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Neo Orbis je registrirani žig  tvrtke Neo Orbis d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

neoorbis.hr je registrirana domena tvrtke Neo Orbis d.o.o.

Tvrtka Neo Orbis d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Neo Orbis d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Neo Orbis d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na neoorbis.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Neo Orbis d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Neo Orbis d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem neoorbis.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem neoorbis.hr Internet stranice. 

Sjedište tvrtke Neo Orbis d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se Neo Orbis d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka Neo Orbis d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Neo Orbis d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Iskazane akcijske cijene proizvoda vrijede za virmanske uplate.

Reklamacije 

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu 
VIII Jazbinski odvojak br 19, Zagreb pisanim putem.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač odgovara za materijalne nedostatke koje je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list.

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA sklopljenog na daljinu

Obrazac za prigovor potrošača

Načini plaćanja

neoorbis.hr trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem po obavijesti o raspoloživosti i ponude sa podacima o plaćanju ili:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:
Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom dostave i uručenja pošiljke. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

 

2. Internet bankarstvo
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našem skladištu:

VIII Jazbinski odvojak br 19 
10000  Zagreb

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 01 2944 447, a prilikom preuzimanja donesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broj telefona 01 2944 447.

Radno vrijeme skladišta: 
Pon-Pet: 9-16h

 

Garancija i servis

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

I N F O D A T A je jedini ovlašteni servis PENTAX fotoaparata u Hrvatskoj.

Garancija se priznaje uz predočenje računa i jamstvenog lista izdanog od strane ovlaštenog distributera.

PENTAX-RICOH proizvodi kupljeni izvan EU nisu obuhvaćeni garancijskim protokolom.


 

Izjava o povjerljivosti

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje: http://neoorbis.hr/index.php?route=information/information&information_id=3

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba) i članka 24. Obveze voditelja obrade, Neo Orbis d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, VIII Jazbinski odvojak br 19, OIB: 45109449461 (drugdje u tekstu: Društvo), kojeg zastupa direktor Katarina Anić, donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PREAMBULA

Članak 1.

 1. Društvo, kao Voditelj obrade osobnih podataka, temeljem članka 24. Uredbe obavezno je provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom. U svrhu osiguranja provedbe svih mjera Društvo donosi ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu Pravilnik) koji se primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.
 2. Ostvarivanjem ugovornog odnosa s Društvom, zaposlenjem u Društvu ili korištenjem proizvoda i usluga Društva, te neizravno, prikupljeno iz drugih zakonitih izvora, fizička osoba – drugdje u tekstu: ispitanik - povjerava svoje osobne podatke na obradu. Ovaj Pravilnik opisuje koje podatke Društvo prikuplja, na koji ih način obrađuje te u koje ih svrhe upotrebljava, kao i koja su prava ispitanika povezana s obrađivanim podacima.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Članak 2.

 1. Društvo u ulozi voditelja obrade osobnih podataka mora obrađivati osobne podatke pošteno i zakonito. Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni, i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
 2. Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE DRUŠTVO PRIKUPLJA

Članak 3.

 1. Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:
 1. Osnovne identifikacijske podatke: ime i prezime, e-mail adresa;
 2. Identifikacijske podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta, adresa boravišta, datum rođenja, spol, državljanstvo, kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona), dozvole za boravak i mjesto rada;
 3. Podatke o kompetencijama zaposlenika: diploma, certifikat, licenca, potvrda stručnog znanja;
 4. Financijski podaci o zaposlenicima: vrsta ugovora, ugovorena plaća, ugovorena naknada, IBAN;
 5. Evidencija radnog vremena zaposlenika: datum početka rada, završetak rada, sati terenskog rada, vrijeme nazočnosti na radu;
 6. Podatke o zdravlju kao posljedica poštivanja pravnih obaveza: profesionalna bolest, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, invalidnost, doznaka bolovanje;
 7. Ostale osobne podatke, koje ispitanik ili treća osoba stavlja na raspolaganje prilikom zasnivanja radnog odnosa ili tijekom izvršenja ugovora, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja.
 1. Osobni podaci prikupljaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.

DEFINICIJE SVRHA OBRADE

Članak 4.

Sve vrste osobnih podataka ispitanika Društvo obrađuje u sljedeće svrhe:

 1. Ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika

Svrha: Osobne podatke Društvo obrađuje u svrhu ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa radnika, u svrhu poštivanja zakonske obveze vođenja evidencija o radnicima, u svrhu ostvarivanja prava radnika na plaćeni godišnji odmor, evidencije radnog vremena, te ostvarivanja prava u slučaju ozljede na radu.

Zakonita osnova: Obrada je zakonita po članku 6. stavku 1b Uredbe.

Kategorije podataka: sve kategorije članka 3, stavak 1 ovog Pravilnika.

Kategorije ispitanika: zaposlenici tj. radnici Društva.

Trajanje obrade: Sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN 73/2017) osobne podatke evidencije o radnicima obavezno je čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. Evidenciju o radnom vremenu obvezno je čuvati se minimalno 6 godina.

Otkrivanje: Osobni podaci mogu biti otkriveni ugovornom izvršitelju obrade, računovodstveno-knjigovodstvenom servisu, koji provodi obradu podataka, u svrhu ostvarivanja prava iz radnog odnosa radnika.

 1. Ostvarivanje suradnje s vanjskim suradnicima

Svrha: Osobne podatke studenata koji kod Društva rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara ili vanjskih suradnika koji kod Društva rade temeljem ugovora o autorskom djelu Društvo obrađuje u svrhu poštivanja zakonske obveze vođenja evidencije o radnicima i u svrhu izvršenja ugovornog odnosa u kojem je ispitanik stranka.

Zakonita osnova: Obrada je zakonita po članku 6. stavku 1b Uredbe.

Kategorije podataka: sve kategorije članka 3, stavak 1 ovog Pravilnika.

Kategorije ispitanika: sve osobe s kojima je Društvo zasnovalo Ugovor o djelu, suradnju po studentskom ugovoru ili po nekoj drugoj sličnoj osnovi.

Trajanje obrade: Sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN 73/2017) osobne podatke studenata i autora obvezno je čuvati minimalno 6 godina.

Otkrivanje: Osobni podaci mogu biti otkriveni ugovornom izvršitelju obrade, računovodstveno-knjigovodstvenom servisu, koji provodi obradu podataka, u svrhu ostvarivanja prava iz radnog odnosa radnika.

 1. Omogućavanje i osiguravanje redovnog poslovanja

Svrha: Osobne podatke zaposlenika Društvo obrađuje u svrhu omogućavanja i osiguravanja redovnog poslovanja Društva putem radnih sredstava, centralno upravljanje korisničkim računima, pristup računalnim resursima, razmjena i centralna pohrana svih dokumenata Društva te praćenje zahtjeva vezanih za probleme u radu aplikacija.

Zakonita osnova: Obrada je zakonita po članku 6. stavku 1b Uredbe.

Kategorije podataka: osnovni identifikacijski podaci, te neki ostali identifikacijski podaci kao što je npr. korisničko ime za pristup računalu, OIB za fiskalizaciju računa i slično.

Kategorije ispitanika: zaposlenici tj. radnici Društva i eventualno studenti i vanjski suradnici po posebnim ugovornim odnosima.

Trajanje obrade: Temeljem legitimnog interesa Društva osobni podaci se čuvaju za vrijeme trajanja ugovora o radu ili drugog ugovora kojim je reguliran radni odnos. Ukoliko su osobni podaci radnika npr. korišteni prilikom izdavanja izlaznih računa, onda se takvi podaci čuvaju kao dio dokumentacije trajne vrijednosti.

 1. Ostvarivanje komunikacije s potencijalnim klijentima

Svrha: Osobne kontakt podatke Društvo prikuplja iz javnih izvora (pretpostavlja se da je voditelj obrade koji je podatke učinio javnima, a prije javne objave osobnih podataka, proveo sve mjere zaštite obrade osobnih podataka sukladno Uredbi) čija svrha objave je kompatibilna s razlozima zbog kojih prikupljamo osobne kontakt podatke (npr. kontakt podaci osoba odgovornih za konzumaciju usluga koje Društvo može pružiti), te putem privola. Navedene osobne kontakt podatke koristimo u svrhe ostvarenja komunikacije s potencijalnim partnerima Društva.

Zakonita osnova: Obrada je zakonita po članku 6. stavku 1a Uredbe.

Kategorije podataka: osnovni identifikacijski podaci, te neki ostali identifikacijski podaci kao što je spol, kontakt podaci i slično.

Kategorije ispitanika su potencijalni kupci usluga računovodstvenog servisa.

Trajanje obrade: Osobne podatke koje Društvo prikupi iz javnih izvora ili putem privole, čuva sve dok ispitanik od Društva ne zatraži brisanje podataka.

 1. Ostvarivanje prava kupaca – fizičkih osoba

Svrha: Osobne kontakt podatke Društvo prikuplja u svrhu ostvarivanja prava prilikom kupnje proizvoda i usluga Društva, u svrhu mogućnosti ispisa potrebnih podataka na izdanim računima, te u svrhu mogućnosti da ispitanik samostalno obrađuje svoje aktivnosti (npr. portal www.neoorbis.hr).

Zakonita osnova: Obrada je zakonita po članku 6. stavku 1a Uredbe.

Kategorije podataka: osnovni identifikacijski podaci, te neki ostali identifikacijski podaci kao što je adresa, OIB i slično.

Kategorije ispitanika: kupci roba i usluga.

Trajanje obrade: Osobne podatke koje Društvo prikupi prilikom kupnje, ukoliko su ti podaci korišteni na izdanim izlaznim računima, obvezno je čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti. U suprotnom ovako prikupljene osobne podatke Društvo čuva sve dok ispitanik od Društva ne zatraži brisanje podataka.

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE

Članak 5.

Društvo sukladno članku 30. Uredbe, za svaku svrhu obrade uspostavlja i vodi evidenciju aktivnosti obrade koja sadrži temeljne informacije o postupcima obrade, a osobito sljedeće:

ODOBRENJE NOVE ILI IZMIJENJENE SVRHE OBRADE

Članak 6.

Prilikom uvođenja nove svrhe obrade osobnih podataka ili kod izmjene postojeće svrhe obrade, Društvo je obavezno procijeniti, sukladno članku 35. Uredbe, potrebu za provođenjem procjena učinka na zaštitu podataka te sagledati implikacije na sam sustav obrade i njegovu sigurnost. Novu ili izmijenjenu svrhe potrebno je uvrstiti u Evidenciju aktivnosti obrade i ovaj Pravilnik te ga odobriti od strane odgovorne osobe Društva.

RAZDOBLJE ČUVANJA

Članak 7.

Osobne podatke Društvo načelno briše po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što ispitanik od Društva zatraži brisanje podataka, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

OPOZIV DANIH PRIVOLA

Članak 8.

Privole koje je ispitanik dao za ostvarivanje komunikacije s potencijalnim klijentima i u druge svrhe koje je Društvo zatražilo ispitanik može opozvati u bilo kojem trenutku.

OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 9.

Osobni podaci koje Društvo obrađuje nisu namijenjeni otkrivanju drugim primateljima. Društvo je ovlašteno osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima izričito na temelju pisanog zahtjeva primatelja, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

PRAVA ISPITANIKA

Članak 10.

 1. Pravo na pristup informacijama: Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se obrađuju, dobiti pristup i uvid u svoje osobne podatke.
 2. Pravo na ispravak: Ako Društvo obrađuje osobne podatke ispitanika, koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku ispitanik od Društva može zatražiti ispravak ili dopunu.
 3. Pravo na brisanje: Ispitanik od Društva može zatražiti brisanje svojih podataka ako osobni podaci nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ukoliko povuče privolu, ako je Društvo podatke obrađivalo protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u ispitanikove zaštićene interese. Mogu postojati razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonskih propisanih obveza čuvanja podataka.
 4. Pravo na ograničenje obrade: Ispitanik od Društva može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 

 1. Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik od Društva može zatražiti da povjerene podatke Društvo dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 

 1. Pravo na prigovor: Ukoliko se ispitanik protivi obradi njegovih podataka za potrebe ostvarenja komunikacije, u svakom trenutku može uložiti prigovor kod Društva na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Ako je ispitanik mišljenja da je  Društvo prilikom obrade njegovih podataka prekršilo hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, ispitanik se upućuje da se obrati Društvu u svrhu  razjašnjenja eventualnih pitanja. Ispitanik ima pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka i nadzornom tijelu unutar EU-a.

 

 1. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka: Društvo ne primjenjuje postupke profiliranja niti automatskog donošenja odluka, stoga ovo pravo nije primjenjivo.

OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

Članak 11.

 1. Ako ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava opisanih člankom 10 ovog Pravilnika, treba se obratiti Društvu koristeći adresu e-pošte prodaja / neoorbis.hr

POSTUPANJE PRILIKOM ISPUNJENJA PRAVA ISPITANIKA

Članak 12.

Društvo je dužno najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika pružiti sve sljedeće informacije:

 1. identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;
 2. kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
 3. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osobu za obradu;
 4. kategorije osobnih podataka koje se obrađuju;
 5. primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ako je primjenjivo;
 6. predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni;
 7. postojanje prava navedenih u članku 7 ovog Pravilnika;
 8. ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
 9. ako je primjenjivo, činjenicu da voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosa iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

ORGANIZACIJSKE I TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

 1. Društvo provodi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštitila prava ispitanika.
 2. Stručno i administrativno osoblje Društva koje obrađuje osobne podatke dužno je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.
 3. Tehničke mjere kojima se štite postupci obrade osobnih podataka uključuju minimalno fizičku kontrolu pristupa, logičku kontrolu pristupa, sigurnost operativnih sustava i e-mail računa, upotreba antivirusnog softvera, pristup samo pomoću sigurnih protokola i putem VPN kanala te upotreba sigurnosnih kopija podataka.

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

Članak 14.

 1. Društvo je obavezno koristi se jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima ove Uredbe, ovog Pravilnika i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.
 2. Povjeravanje obrade izvršitelju obrade obavezno se uređuje ugovorom koji izvršitelja obrade obvezuje prema Društvu te navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika, obveze i prava voditelja i izvršitelja obrade, upute voditelja o načinu izvršenja obrade, zahtjeve sigurne obrade, organizacijske i tehničke mjere i potrebne zapise.
 3. Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja Društva.

POVREDA OSOBNIH PODATAKA

Članak 14.

 1. Društvo je odgovorno nadzirati postupke obrade, i u slučaju otkrivanja povrede osobnih podataka dužno je najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi, izvijestiti nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
 2. U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika o povredi osobnih podataka sukladno članku 34. Uredbe.
 3. Društvo obavezno dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane za povredu osobnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2018.

 

PRIVOLA

Suglasan sam da Neo Orbis d.o.o. smije spremiti moju e-mail adresu u svrhu slanja promo emailova. Vašu e-mail adresu čuvat ćemo do trenutka kad ćete se ispisati s liste primatelja newslettera.  e-mailova.

Ovu privolu možete povući u svakom trenutku. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. U svakom trenutku se možete odjaviti s primanja našeg e-maila klikom na link "odjavite s liste" koji ćete imati u svakom pojedinačnom izdanju emaila. Povlačenjem privole nećete više dobivati naše e-mailove ali ćete i dalje moći koristiti našu web stranicu i druge naše usluge. Kontakt za povlačenje privole i odjavu s newsletter liste: prodaja et neoorbis hr

 

 

 

 • Duracell
 • Cullmann
 • Ricoh
 • JCB
 • eneloop
© Neo Orbis d.o.o.